INFORMACJA OD DYREKTORA SZKOŁY
Dodane przez jkonopacka dnia Wrzesień 26 2018 15:51:38
Dyrektor Szkoły informuje o możliwości kontaktu z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Szczecinie - koordynatorami ds. edukacji włączającej (dotyczy uczniów w orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej).
Kontakt osobisty z wizytatorami, podczas dyżurów, w każdy poniedziałek, godz.15.30 - 17.00,(p. Hanna Markowska i p. Agnieszka Stroynowska) lub telefonicznie do Kuratorium Oświaty, tel. 91 4427540