Historia szkoły
Dodane przez kbolen dnia Maj 13 2007 10:30:41

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie rozpoczęła działalność w 1945r., a pierwszymi jej organizatorami byli m.in.: Paweł Gan, Stanisław Garbicz, Michał Derbicz, Józef Leśniański. Początkowo nauczanie odbywało się w mieszkaniu prywatnym, a od 1946 roku w świetlicy i na plebanii. Od roku 1947 dochodziły kolejne oddziały klasowe. W 1953 roku powstała klasa VII. Nauczanie odbywało się już w obecnym budynku szkolnym, tj. na ul. Zwycięstwa 26, a pierwszym kierownikiem tej placówki był Wiktor Pilecki. Obecnie od 11 lat dyrektorem szkoły jest pani Krystyna Kozanecka. Do szkoły uczęszcza 123 uczniów z Suliszewa i okolicznych miejscowości: Rzecka, Rzeczek, Kołek, Krzowca, Chełpy i Łaszewa. Placówka zatrudnia 14 nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania z gorących posiłków, gimnastyki korekcyjnej, biblioteki, salki komputerowej, świetlicy, opieki pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Uczą się języka angielskiego, wyjeżdżają na basen do Choszczna. W szkole działają koła zainteresowań ekologiczne, matematyczne, polonistyczno - teatralne, taneczne, muzyczne i plastyczne. Tradycją szkoły jest organizowanie gminnego Konkursu Matemetycznego "Kangurek", Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej. Dumą szkoły są medaliści w zawodach pływackich, w biegach, rozgrywkach piłki nożnej. Wokół szkoły skupia się życie kulturalne wsi. Rodzice, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich są często współorganizatorami imprez i uroczystości szkolnych, takich jak andrzejki, mikołajki, Bal Przebierańców, festyn "Zawsze razem". Goszczą w szkole na uroczystościach z okazji obchodów świąt narodowych. Dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnej społeczności powstało przy szkole wielofunkcyjne boisko i plac zabaw dla dzieci, a w odrębnym budynku - biblioteka szklona.
Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy w Choszcznie