[ Strona Główna Kalendarium Działania szkoły GaleriaLipiec 09 2020 03:12:18 ]
{ Nawigacja }
Strona Główna
Artykuły
Dyrektor
Grono Pedagogiczne
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn Szkoły
Samorząd uczniowski
Pliki do pobrania
Galeria
Procedury w szkole
Dzisiejsze wydarzenia
Dla uczniów
zadania
_ _
{ Kalendarz }
Lipiec 2020
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
_ _
{ Facebook SP1 }
_ _
{ Wycieczka do Szczecina kl. I -III }
| WydarzeniaW dniu 29.XI.2007r. – wszyscy uczniowie kl. I – III tj. 42 osoby oraz 8 osb z kl. IV-VI wyjechali na wycieczk edukacyjn sponsorowan przez ks. Sawomira Kokorzyckiego prowadzcego Orodek Wspierania Rodziny P.Z Caritas w Korytowie.
Uczestnicy zwiedzali:
- Muzeum Narodowe, w ktrym wpisali swoje wraenia do ksigi pamitkowej.
- W Teatrze Lalek „Pleciuga” przeyli niezapomniane chwile. Obejrzeli adaptacj bani duskiego pisarza H. Ch. Andersena „Krzesiwo”.
Bardzo podobay im si stroje, dekoracja, wiata i gra aktorw.
Wycieczk uatrakcyjnia pywalnia „Laguna” w miejscowoci Gryfino.
Cz z nich doskonalia umiejtnoci pywania. Nastpni korzystali z atrakcji typu: spyw w rurze czy pokonywanie fal.
Zadowoleni wracali do domu.
Wycieczka wzbogacia uczniw w wiedz o naszym regionie oraz wpyna na ich integracj.
|
_ _
{ Szkolny etap Konkursu Jzyka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki }
| W I etapie (etapie szkolnym) Konkursu Jzyka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki, ktry odby si 22 listopada 2007r. wzio udzia 10 uczniw z kl. V i VI. |
_ _
{ Wycieczka do Szczecina }
| Wydarzenia13 listopada 2007 r. 44 uczniw z kl. IV-VI pod opiek wychowawcw: Lucyny Rczkiewicz, Jadwigi Ozon i Joanny Konopackiej odbyo autokarow wycieczk do Szczecina.
W programie wycieczki byo zobaczenie Zamku Ksit Pomorskich – zabytku i orodka ycia kulturalnego umieszczonego na Wzgrzu Zamkowym w ssiedztwie Odry, spacer Waami Chrobrego – reprezentacyjnej czci miasta, posiadajcej tarasy widokowe o dugoci 500 m. Mimo nie najlepszej pogody uczniowie byli pod wraeniem tych miejsc. W zwiedzaniu kolejnych objtych programem, deszczowa pogoda ju nikomu nie przeszkadzaa, gdy byy to: Muzeum Morskie, Wystawa Geologiczna i Wystawa Naukowo – Techniczna „Eureka”. Pobyt w tych niecodziennych obiektach i obejrzenie zgromadzonych tam eksponatw poszerzyy teoretyczn wiedz uczniw, zwaszcza zdobywan na lekcjach historii i przyrody.
|
_ _
{ 89 Rocznica odzyskania przez Polsk Niepodlegoci }
|
Z tej okazji odbya si w szkole uroczysta akademia, ktr przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Lucyny Rczkiewicz i p. Anny Ludwisiak. Szstoklasici przedstawili histori Polski od momentu ksztatowania si pastwa polskiego do roku 1918. Wypowiadane przez uczniw gboko patriotyczne sowa zawarte w utworach poetyckich i piewanych pieniach budoway podnios, pen patosu atmosfer. Wystp wypeniay rwnie historyczne opowieci i scenka zwizana z przemow Jzefa Pisudskiego.
Ta uroczysta lekcja historii miaa zapewne znamienny wpyw na budowanie wiadomoci narodowej i poczucie patriotyzmu przez nas Polakw.

Zdjcia do obejrzenia w galerii

|
_ _
{ DRODZY RODZICE }
| OgłoszeniaDrodzy Rodzice

W obecnym roku szkolnym 2007/2008 Szkoa Podstawowa Nr 1 w Suliszewie przystpia do realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole”.
Jestemy jedn z nielicznych placwek owiatowych w gminie Choszczno, ktra nie posiada swojego patrona.
Zatem wybr patrona to sprawa najwyszej wagi. Nie moe to by wybr przypadkowy, nieuzasadniony.
Poprzez nadanie imienia szkoa:
- uzyskuje swoist, indywidualn tosamo, wyrniajc j spord innych szk,
- promuje osob patrona, jego postaw yciow i dokonania,
- w naturalny sposb pozyskuje do wsppracy instytucje i osoby zwizane z patronem,
- wchodzi do rodziny szk o tym samym imieniu, co moe prowadzi do nawizania wzajemnych kontaktw (np. organizacji wycieczek),
- moe oprze swoje dziaania wychowawcze na wartociach potwierdzonych yciem i dziaalnoci patrona i oglnie uznawanych przez spoeczno,
- wzbogaca swoj obrzdowo zwizan z patronem.

Imi szkoy powinno nawizywa do historii lub wspczesnoci Polski, naszego regionu, osigni, zamiarw na przyszo.
Tylko aktywny udzia i powane podejcie do sprawy wyboru patrona przez spoeczno szkoln, a wic Was Rodzice, uczniw i nauczycieli gwarantuje dum i satysfakcj z jak przez lata bdziemy nosili imi wsplnie wybrane.
Swoje kandydatury prosimy zgasza do 30 listopada 2007r. na adres szkoy: Szkoa Podstawowa Nr 1, 73-222 Suliszewo, ul. Zwycistwa 26 lub adres e-mail: spsuliszewo@post.pl bd bezporednio do wychowawcw poszczeglnych klas, jak rwnie do przewodniczcej Rady Rodzicw – Anny Kingi Dudziak.


Zapraszamy do wsppracy.
Dyrektor szkoy
i grono pedagogiczne
|
_ _
{ PASOWANIE NA UCZNIA }
|
Tradycyjnie w padzierniku odbywa si w naszej szkole uroczysto pasowania pierwszoklasistw na uczniw. Tegoroczna uroczysto miaa miejsce 26.10.2007r. 12 uczniw:
|
_ _
{ Wyjazd do kina }
| WydarzeniaWrocawski Teatr Edukacji przygotowa dla uczniw kl I – III oraz IV – VI ciekawe spektakle, ktre uczniowie mogli obejrze w Choszczeskim Domu Kultury w dniu 24.10.2007r. Dla modszych uczniw przedstawienie nosio tytu „Marzenie dzieci z Bullerbyn” przedstawiajce dobre relacje midzy bohaterami w kontekcie organizowania wsplnych zabaw. Starsi obejrzeli przedstawienie „Ten obcy” jak adaptacj lektury I. Jurgielewiczowej. Uczniowie oprcz bogatych dozna artystycznych mieli moliwo zagbi si w temacie dobrze pojtej przyjani. Ponadto odbyy si warsztaty teatralne, dostarczajce wiedzy oglnej o teatrze. |
_ _
{ Wyjazd do kina }
| Z źycia szkołyTeatr Profilaktyczny im. Marka Kotaskiego przedstawi zabawn i rozpiewan bajk pt. „Schrek i tajemnica osa”, ktra uczya rozrnianie dobra i za w kontekcie dziecicej przemocy. Ukazywaa wartoci: dobra, przyjani, koleestwa, wytrwaoci mdroci. Przestrzegaa przed naogami takimi jak papierosy i alkohol. Odbiorcami tej profilaktycznej lekcji byy dzieci z kl. 0 - III |
_ _
{ JESIENNA OLIMPIADA SPORTOWA }
| SportDnia 20.10.2007r. na zaproszenie Szkoy Podstawowej w Sawcinie grupa 28 uczniw z kl. I-III pod opieka swoich wychowawcw: p. Aliny Szymaskiej i p. Bernardy Dziubczyskiej wzia udzia w „Jesiennej Olimpiadzie Sportowej Pastw Unijnych”. Reprezentowalimy Wielk Brytani . Ciekawe konkurencje i zdrowa rywalizacja sprawiy wszystkim wiele radoci. Dzikujemy organizatorom za przygotowane nagrody i wspaniaa przyjazn atmosfer.

|
_ _
{ DZIE EDUKACJI NARODOWEJ }
| WydarzeniaW pitek 12 padziernika 2007r. odby si w naszej szkole uroczysty apel z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ. Uczestniczya w nim caa spoeczno szkolna oraz emerytowani nauczyciele. Mielimy przyjemno goci pani Krystyn Winiewsk – Bugaj – Naczelnik Wydziau, Edukacji, Kultury i Sportu, ktra skierowaa w stron pracownikw szkoy wiele sw uznania i yczenia satysfakcji z wykonywanej pracy. Podobne yczenia popyny od dyrektora szkoy – Krystyny Kozaneckiej. Do ycze i podzikowa doczya si przewodniczca rady rodzicw – Anna Kinga Dudziak oraz uczniowie, a przede wszystkim czwartoklasici, ktrzy pod kierunkiem swej wychowawczyni – Joanny Konopackiej wygosili i wypiewali pod adresem nauczycieli wiele miych sw. Zaprezentowali si te w scenkach obrazujcych szkolne ycie i relacje ucze – nauczyciel, dostarczajc spor porcj humoru. yczylibymy sobie, aby ta wyjtkowa atmosfera panowaa we wszystkich szkoach kadego dnia.

Zdjcia do obejrzenia w galerii
|
_ _
{ POMӯ I TY }
| WydarzeniaW naszej szkole w padzierniku zostaa przeprowadzona akcja „Szkoo Pom i Ty”. Uczniowie zakupili 85 cegieek – pomocy dydaktycznych, co dao sum 85 z. Kwota ta zostaa przeznaczona na rzecz Fundacji Osb Niewidomych i Niepenosprawnych z siedzib w Gdyni. Z Fundacj wsppracujemy od wielu lat, a jej szkolnym koordynatorem jest p. Lucyna Rczkiewicz – nauczycielka j. polskiego. |
_ _
Strona 66 z 72 << < 63 64 65 66 67 68 69 > >>
{ Kontakt }
Szkola Podstawowa Nr 1
im.Jana Brzechwy
w Suliszewie
ul.Zwycięstwa 26
73-222 Suliszewo
tel/fax 0957656411
e-mail: spsuliszewo@post.pl
_ _
{ Losowa Fotka }
4
4
Wigilia Szkolna 2005
_ _
{ Dokumenty }
Statut
Zdalne nauczanie
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin świetlicy
Regulamin szkoły
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin dojazdów
Organizacja oddziałów przedszkolnych
Doradztwo zawodowe
Regulamin biblioteki szkolnej
Zasady funkcjonowania e-dziennika
Zasady korzystania z telefonów
_ _