[ Strona Główna Kalendarium Działania szkoły GaleriaStyczeń 23 2020 13:07:25 ]
{ Nawigacja }
Strona Główna
Artykuły
Dyrektor
Grono Pedagogiczne
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn Szkoły
Samorząd uczniowski
Pliki do pobrania
Galeria
Procedury w szkole
Dzisiejsze wydarzenia
Dla uczniów
zadania
_ _
{ Kalendarz }
Stycze 2020
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
_ _
{ Facebook SP1 }
_ _
{ WIGILIA SZKOLNA }
|
21 grudnia 2007 r. w pitek byo w naszej szkole niezwykle uroczycie, gdy jak co roku przed witami Boego Narodzenia spotkali si wszyscy uczniowie, nauczyciele, zaproszeni gocie.
|
_ _
{ WITECZNY TURNIEJ KOSZYKWKI }
| 22 grudnia 2008r. 12-osobowa grupa uczniw z kl. VI wzia udzia w witecznym Turnieju Koszykwki, ktry odby si w Choszcznie. |
_ _
{ Zawody Mikoajkowe }
|
15.XII.2007r. – uczniowie klas I – III uczestniczyli w Mikoajkowych Zawodach Sportowych Szk Podstawowych Gminy Choszczno.
Hal sportow Publicznego Gimnazjum w Choszcznie wypenili uczestnicy, ich rodzice, opiekunowie i sdziowie.
|
_ _
{ Mikoajki }
|
Mikoajkowy zwyczaj obdarowywania si prezentami mia miejsce w kadej klasie. Do uczniw kl. 0 III przyszed nawet prawdziwy Mikoaj. Radoci byo coniemiara. Starsi uczniowie tradycyjnie losowali osob, ktrej przygotuj podarunek. Mimo, e nie udao si wszystkim utrzyma w tajemnicy swojego wyboru, to i tak towarzyszyo kademu wiele emocji i panowaa yczliwa, przyjacielska atmosfera. Oby takich chwil wrd dzieci i modziey byo jak najwicej. Nasi uczniowie pamitali rwnie o Justynie, ktra z uwagi na chorob tego dnia przebywaa w szpitalu. Kada klasa przygotowaa paczk z prezentami. Tu po powrocie ze szpitala do domu, Justynie dostarczya wszystkie paczki jej wychowawczyni p. Jadwiga Ozon. Justyna nie krya wzruszenia i poprosia aby wszystkim serdecznie podzikowa.

|
_ _
{ Andrzejki 2007 }
|
Zabawa andrzejkowa (30 listopada w godz. popoudniowych od 16:00 – 19:00) jak co roku integrowaa caa spoeczno szkoln. Nie zabrako na niej rwnie rodzicw. Nad przebiegiem zabawy, zwaszcza czci dyskotekowej, czuwa Samorzd Szkolny pod prnym okiem Magorzaty Serediak. Natomiast w przerwach tacw pod opiek wychowawcw i przybyych rodzicw. przeprowadzono w klasach wrby i by czas na sodki poczstunek.


|
_ _
{ Wycieczka do Szczecina kl. I -III }
| WydarzeniaW dniu 29.XI.2007r. – wszyscy uczniowie kl. I – III tj. 42 osoby oraz 8 osb z kl. IV-VI wyjechali na wycieczk edukacyjn sponsorowan przez ks. Sawomira Kokorzyckiego prowadzcego Orodek Wspierania Rodziny P.Z Caritas w Korytowie.
Uczestnicy zwiedzali:
- Muzeum Narodowe, w ktrym wpisali swoje wraenia do ksigi pamitkowej.
- W Teatrze Lalek „Pleciuga” przeyli niezapomniane chwile. Obejrzeli adaptacj bani duskiego pisarza H. Ch. Andersena „Krzesiwo”.
Bardzo podobay im si stroje, dekoracja, wiata i gra aktorw.
Wycieczk uatrakcyjnia pywalnia „Laguna” w miejscowoci Gryfino.
Cz z nich doskonalia umiejtnoci pywania. Nastpni korzystali z atrakcji typu: spyw w rurze czy pokonywanie fal.
Zadowoleni wracali do domu.
Wycieczka wzbogacia uczniw w wiedz o naszym regionie oraz wpyna na ich integracj.
|
_ _
{ Szkolny etap Konkursu Jzyka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki }
| W I etapie (etapie szkolnym) Konkursu Jzyka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki, ktry odby si 22 listopada 2007r. wzio udzia 10 uczniw z kl. V i VI. |
_ _
{ Wycieczka do Szczecina }
| Wydarzenia13 listopada 2007 r. 44 uczniw z kl. IV-VI pod opiek wychowawcw: Lucyny Rczkiewicz, Jadwigi Ozon i Joanny Konopackiej odbyo autokarow wycieczk do Szczecina.
W programie wycieczki byo zobaczenie Zamku Ksit Pomorskich – zabytku i orodka ycia kulturalnego umieszczonego na Wzgrzu Zamkowym w ssiedztwie Odry, spacer Waami Chrobrego – reprezentacyjnej czci miasta, posiadajcej tarasy widokowe o dugoci 500 m. Mimo nie najlepszej pogody uczniowie byli pod wraeniem tych miejsc. W zwiedzaniu kolejnych objtych programem, deszczowa pogoda ju nikomu nie przeszkadzaa, gdy byy to: Muzeum Morskie, Wystawa Geologiczna i Wystawa Naukowo – Techniczna „Eureka”. Pobyt w tych niecodziennych obiektach i obejrzenie zgromadzonych tam eksponatw poszerzyy teoretyczn wiedz uczniw, zwaszcza zdobywan na lekcjach historii i przyrody.
|
_ _
{ 89 Rocznica odzyskania przez Polsk Niepodlegoci }
|
Z tej okazji odbya si w szkole uroczysta akademia, ktr przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Lucyny Rczkiewicz i p. Anny Ludwisiak. Szstoklasici przedstawili histori Polski od momentu ksztatowania si pastwa polskiego do roku 1918. Wypowiadane przez uczniw gboko patriotyczne sowa zawarte w utworach poetyckich i piewanych pieniach budoway podnios, pen patosu atmosfer. Wystp wypeniay rwnie historyczne opowieci i scenka zwizana z przemow Jzefa Pisudskiego.
Ta uroczysta lekcja historii miaa zapewne znamienny wpyw na budowanie wiadomoci narodowej i poczucie patriotyzmu przez nas Polakw.

Zdjcia do obejrzenia w galerii

|
_ _
{ DRODZY RODZICE }
| OgłoszeniaDrodzy Rodzice

W obecnym roku szkolnym 2007/2008 Szkoa Podstawowa Nr 1 w Suliszewie przystpia do realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole”.
Jestemy jedn z nielicznych placwek owiatowych w gminie Choszczno, ktra nie posiada swojego patrona.
Zatem wybr patrona to sprawa najwyszej wagi. Nie moe to by wybr przypadkowy, nieuzasadniony.
Poprzez nadanie imienia szkoa:
- uzyskuje swoist, indywidualn tosamo, wyrniajc j spord innych szk,
- promuje osob patrona, jego postaw yciow i dokonania,
- w naturalny sposb pozyskuje do wsppracy instytucje i osoby zwizane z patronem,
- wchodzi do rodziny szk o tym samym imieniu, co moe prowadzi do nawizania wzajemnych kontaktw (np. organizacji wycieczek),
- moe oprze swoje dziaania wychowawcze na wartociach potwierdzonych yciem i dziaalnoci patrona i oglnie uznawanych przez spoeczno,
- wzbogaca swoj obrzdowo zwizan z patronem.

Imi szkoy powinno nawizywa do historii lub wspczesnoci Polski, naszego regionu, osigni, zamiarw na przyszo.
Tylko aktywny udzia i powane podejcie do sprawy wyboru patrona przez spoeczno szkoln, a wic Was Rodzice, uczniw i nauczycieli gwarantuje dum i satysfakcj z jak przez lata bdziemy nosili imi wsplnie wybrane.
Swoje kandydatury prosimy zgasza do 30 listopada 2007r. na adres szkoy: Szkoa Podstawowa Nr 1, 73-222 Suliszewo, ul. Zwycistwa 26 lub adres e-mail: spsuliszewo@post.pl bd bezporednio do wychowawcw poszczeglnych klas, jak rwnie do przewodniczcej Rady Rodzicw – Anny Kingi Dudziak.


Zapraszamy do wsppracy.
Dyrektor szkoy
i grono pedagogiczne
|
_ _
{ PASOWANIE NA UCZNIA }
|
Tradycyjnie w padzierniku odbywa si w naszej szkole uroczysto pasowania pierwszoklasistw na uczniw. Tegoroczna uroczysto miaa miejsce 26.10.2007r. 12 uczniw:
|
_ _
Strona 64 z 70 << < 61 62 63 64 65 66 67 > >>
{ Kontakt }
Szkola Podstawowa Nr 1
im.Jana Brzechwy
w Suliszewie
ul.Zwycięstwa 26
73-222 Suliszewo
tel/fax 0957656411
e-mail: spsuliszewo@post.pl
_ _
{ Losowa Fotka }


SUDOKU 2016
_ _
{ Dokumenty }
Statut
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin świetlicy
Regulamin szkoły
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin dojazdów
Organizacja oddziałów przedszkolnych
Doradztwo zawodowe
Regulamin biblioteki szkolnej
Zasady funkcjonowania e-dziennika
Zasady korzystania z telefonów
_ _